سلام

چشمک   عید همه شما مبارک   چشمک

ساعت 8:44:27 سه شنبه اول فروردین 1391

... جشن های دیگران غالبا انسانها را از کارگاه ها ، مزرعه ها ، دشت وصحرا ، کوچه و بازار ، باغ ها و کشتزارها ، در میان اتاقها و زیر سقف ها و پشت درهای بسته جمع می کند ( کافه ها ، کاباره ها، سالن ها ، خانه ها و ... ) در فضائی گرم از نفت ، روشن از چراغ ، لرزان از دود ، زیبا از رنگ  و آراسته از گلهای کاغذی ، مقوائی ، مومی ، بوی کندر و عطر و ... .

اما نوروز دست مردم را می گیرد و از زیر سقف ها ، پشت درهای بسته ، فضاهای خفه ، لای دیوارهای بلند و نزدیک شهرها و خانه ها به دامن آزاد و  بی کرانه ی طبیعت می کشاند : گرم از  بهار ، روشن از آفتاب ، لرزان از هیجان آفرینش و آفریدن ، زیبا از هنرمندی باد و باران ، آراسته با شکوفه ، جوانه ، سبزه و معطر از : « بوی باران ، بوی پونه ، بوی خاک شاخه های شسته ، باران خورده ، پاک » ...

دکتر علی شریعتی

صمیمانه ترین شادباشهای نوروزی را تقدیم داشته و سالی سرشار از موفقیت برایتان آرزومنــدیم .

 

/ 0 نظر / 31 بازدید