1- مواردی از خدمات مشاوره واحدهای تولیدی صنعتی

  • مشاوره در خصوص استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS 18001 ) .
  • ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS 18001 ) .
  • مشاوره در خصوص تشکیل کمیته فنی حفاظت و بهداشت کار .
  • مشاوره ایمنی و بهداشتی در خصوص احداث واحدهای تولیدی صنعتی .
  • مشاوره ، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار در محل کارخانه و واحدهای مختلف صنعتی با توجه به اعلام نیاز واحدها .
  • ارزیابی ریسک
  • مشاوره و طراحی فرمهای خاص در خصوص HSE .
 • تهیه دستورالعمل های لازم برای انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر .
 • تهیه شناسنامه ایمنی ، بهداشتی  مواد شیمیایی ( MSDS ) .
 • بررسی ایمنی ماشین آلات و طراحی حفاظ و سیستمهای ایمنی مناسب جهت جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار .
 • بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار و ارائه روشهای پیشگیری از تکرار حوادث .
 • انجام بازدیدهای ادواری و انعکاس ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع آنها .
 • مشاوره و طراحی علائم ایمنی و بهداشتی با توجه به نیاز و خطرات موجود .
 • مشاوره ، معرفی و تعیین وسایل حفاظت فردی و تجهیزات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار .
 • مشاوره و بررسی موارد مربوط به ارگونومی .
 • و خدمات مشاوره اي ديگر .
/ 0 نظر / 20 بازدید