ارگونومی

ارگونومی چیست ؟

علم متناسب كردن كار با انسان ( FITTING THE JOB TO THE HUMAN)

به عبارتي هدف ارگونومي همپوشاني هر چه بيشتر نيازها /مقتضيات شغلي  با  توانايي ها /ظرفيتهاي كارگران مي باشد.

ارگونومي از دو واژه يوناني ارگون ( كار) و نوموس (قوانين) گرفته شده است. ارگونومي را مي توان تحت عنوان مطالعه قوانين كار (Study of the laws of work) تعريف نمود.

ارگونومي علم اصلاح و بهينه سازي محيط ، مشاغل و تجهيزات و تطابق آنها با قابليت ها و محدوديتهاي انسان مي باشد و دو هدف عمده يعني ارتقاء سطح بهداشت و افزايش بهره وري را دنبال مي كند.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید