3- تجزیه و تحلیل حوادث

در این صفحه به بررسی ، تجزیه و تحلیل برخی از حوادث می پردازیم

که امیدوارم پس از مطالعه در جلوگیری از بروز مجدد آن کوشا باشیم.

حادثه تغییرات نا ايمن در اتصالات هوای فشرده ( Quick Connect Coupling   ):

با توجه به نياز سرعت عمل در جابجايي ابزار بادي و . . . جهت افزايش توليد ، نياز است كه از انواع اتصالات سريع و ايمن Quick Connect Coupling   استفاده گردد. در صورتيكه از اين ابزار بطريق صحيح استفاده نشود مي تواند موجب بروز حوادث ناگوار غير قابل پيش بيني و جبران ناپذير گردد. نمونه حادثه آن را با هم مرور مي كنيم.

ساعت 21 روز دوشنبه مورخ  28/05/81

        مصدوم در حين انجام كار با دستگاه ابزار بادي پوليش كاري بدليل جدا شدن ناگهاني شیلنگ از ابزار بادي و چرخش در هوا ، با چشم مصدوم برخورد كرده و باعث كاهش ديد حدود 70 درصدي شده است . پس از بررسي هاي بعمل آمده مشخص گرديد كه واحد تعمیرات متاسفانه لبه کوپلینگ را سنگ زده و بست شلنگ هم توانایی نگهداری ان را بر اثر فشار باد نداشته است .

راه کار پیشنهادی :

  1. هميشه از شیلنگ استاندارد و مخصوص همان كار استفاده شود.
  2. با توجه به وجود روغن در سيستم هواي فشرده صنعتي و فشار باد احتمال دررفتگي شیلنگ مي باشد . پس بايد كليه تجهيزات و مسير عبوري آن تحمل فشار توليد شده را داشته باشند.
  3. عدم سنگ زدن و از بين بردن لبه هاي تجهيز كه مخصوص نگهداشتن شیلنگ بواسطه بست مخصوص است.
  4. عدم اتصالات چند تكه اي ( استفاده از چندين شیلنگ و بست در يك مسير ) . تعدد اتصالات احتمال افزايش بروز حوادث ناگوار را دارد.
  5. عدم نصب شیلنگ و بست بروي لبه كوپلينگ .
  6. هنگام باز كردن كوپلينگ از هم ، ابتدا شير فرعي باد را بسته سپس دوطرف شیلنگ را از نزديك ترين قسمت كوپلينگ محكم گرفته و با انگشت شست ضامن را فشار دهيد. يادمان باشد كه دستهايمان را دور از بدن نگهداريم.

=====================================================

حادثه ليفتراك در كانتينر

 

در يكي از روزهاي خوب خدا در يك محوطه بارگيري ، يك دستگاه ليفتراك مشغول قرار دادن بار داخل يك كانتينر جهت صادرات به آن سوي آبهاي جهان  بود . افراد با شور وهيجان مشغول كمك به هرچه سريعتر انجام شدن كار وارسال محموله بودند .

مصدوم : آقاي راننده اون جعبه را بچسبون به ديواره كانينر و كمي بيا عقب ، ناگهان صداي فريادي همه را متوجه دهانه كانتينرنمود . مصدوم غرق به خون ، راننده ليفتراك متحير ومبهوت !! همه بسوي مصدوم شتافتند.

 اورژانس اورژانس . . .  يه نفر در محوطه صادرات دچار حادثه شده . . . مسئول اورژانس : آقاي . . . محوطه صادرات يك تصا. . . ف . . . وديگر صداي آژير بود. راننده برو سمت راست نگه دار . . . راه را باز كنيد . . . وفقط چند لحظه بعد پرستار بالاي سر مصدوم رسيد صدا ف. . . ش بيسيم : اورژانس –اورژانس 1. . .  اورژانس 1 بفرماييد . اورژانس كد 99 و. . .  بچه ها عجله كنيد اورژانس 1 اعلام كد99 كرد . اتاق CPR  آماده است ؟ دكتر دكتر. . .  كد99 اعلام كردن صداي رعب برانگيز آژير آمبولانس شنيده ميشود . دكتر و2پرستار جلوي ورودي درب ميرسند .

دكتر: چي شده ؟ پرستار : سرش بين ليفتراك وكانتينر. . . دكتر: BP داره ميافته . . .  لوله گذا ري كنيد تنفسش داره شكمي ميشه . . . رگ . . .  سرم . . . رينگر. . .  اكسيژن و. . .  دكتر ميگفت و پرستاران انجام ميدادن .اعزامش كنيد بيمارستان  . . . منم ميام وناگهان آمبولانس پس از چند لحظه به پرواز درآمد .دكتر: با اورژانس بيمارستان هماهنگي ؟ راننده: هد نرس هماهنگ كرده فقط شماها محكم بشنيد. . .  و6 دقيقه بعد اورژانس بيمارستان . . . سلام دكتر:  . . .سلام دكتر: . . . چي شده ؟  تروما به سر . وضعيتش تعريف نداره تخت ICU  ميخواد . . .باشه  . . .  بچه ها جابجاش كنيد سريع دكتر متخصص مغزو اعصاب خبركنيد دكتر شما بريد خسته نباشيد .ممنون خداحافظ . در راه بازگشت همه ساكت وآرام بودند هيچكس حرفي نميزد.

چگونگي وقوع حادثه

مصدوم جهت راهنمايي گوشه درب كانتينر ايستاده بود كه راننده ليفتراك هنگام برگشت به عقب بدليل كم عرض بودن سطح شيب دار نسبت به عرض كانتينر ، چرخ عقب از روي سطح افتاده و ليفتراك كج مي شود . در همين حين سر مصدوم بين ستون جلوي ليفتراك و كانتينر گير كرده و حادثه مي شود. 

 

1- براي بارگيري در داخل كانتينر حتي المقدورمي بايست از پالت تراك  استفاده نمود0

2- در صورت عدم امكان مورد 1  بايستي از ليفتراكهايي كه داراي يك جك اضافه در وسط دكل خود هستند (امكان بالارفتن شاخ بدون تغيير ارتفاع دكل ) وهمچنين شاخهاي آن بصورت افقي هم حركت مينمايد استفاده كرد0

3- براي تردد بداخل كانتينر بايستي از سطح شيب دار با طول بيش از طول ليفتراك وعرضي حداقل نيم متر بيشتر از عرض كانتينراز هر طرف استفاده شود 0

4- درهنگام كار با ليفتراك تحت هيچ شرايطي نمي بايستي نفر كنار راننده سوار شود يا داخل كانتينر باشد 0

5- محوطه بارگيري توسط يكنفر تحت كنترل وسرپرستي باشد .

6- در كليه مكانها از وسايل ارتباطي منسب با محيط و فرآيند استفاده گردد.

7- كار به پرسنل مجرب سپرده شود.

8- روشنايي محوطه استاندارد باشد.

با تشکر از همکارگرامی جناب آقای سید م .رضوی

حادثه لیفتراک

======================================================

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید